Hội nghị CCVC đầu năm học 2018 - 2019

Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm học 2017-2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019, vào lúc 7h30’ ngày 29 tháng 9 năm 2018, Trường THPT Đinh Tiên Hoàng long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức viên chức (CBCCVC) năm học 2018-2019 với sự có mặt đầy đủ của  tất cả 64 CBCCVC nhà trường.

Tài liệu đính kèm: Tải về

A. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH        

Căn cứ công văn 1099/SGDĐT–VP ngày 20/7/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia lai  về việc triển khai kế hoạch thời gian năm học 2018-2019

Căn cứ báo cáo tổng kết năm học 2017-2018và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục Đào tạo tỉnh Gia lai

Căn cứ báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 của trường THPT Đinh Tiên Hoàng.

B. TÌNH HÌNH NĂM HỌC 2018-2019

Năm học 2018-2019 là năm học tiếp tục triển khai Chương trình hành động của chính phủ thực hiện NQ 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành, tiếp tục phát triển giáo dục theo các nghị quyết  Đảng, Chính phủ,  Ngành và UBND tỉnh .

Triển khai phong trào thi đua duy trì sỹ số học sinh, Đổi mới sáng tạo trong dạy và học, duy trì và nâng cao tỉ lệ tốt nghiệp. Xây dựng trường xanh sạch đẹp an toàn.

Chú trọng công tác đổi mới kiểm tra đánh giá tổ chức các kỳ thi chung gắn với đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra đánh giá kết quả. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, giá trị sống và kỹ năng sống, giáo dục thể chất, chăm sóc sức khỏe học sinh, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh.

Khắc phục khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, học sinh, tập trung chỉ đạo thực hiện đổi mới công tác quản lý duy trì sỹ số và nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục hướng nghiệp, nâng cao chất lượng và hiệu quả  giáo dục pháp luật trong nhà trường, đổi mới kiểm tra đánh giá đổi mới phương pháp dạy học trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông.

Tiếp tục triển khai  sáng tạo, có hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị với đặc thù của ngành giáo dục.

Giám sát hoạt động dạy thêm trong nhà trường, khai thác và sử dụng các trang thiết bị đồ dụng dạy học, tăng cường công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường.

Chủ động tham mưu các cấp  chính quyền địa phương quan tâm đội ngũ  giáo viên, quản lý giáo dục học sinh, tạo điều kiện cơ sở vật chất cho nhà trường để thực hiện tốt nhiệm vụ dạy tốt học tốt.

Trên cơ sở thành tích đạt được trong năm học 2017-2018, tình hình thực tế của  nhà trường THPT Đinh Tiên Hoàng  xác định  thuận lợi khó khăn để để ra phương hướng cho năm học 2018-2019.

I . NHỮNG THUÂN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

1/ Thuận lợi

 •  Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nơi trường đóng chân, ngành chuyên môn tạo thuận lợi cho công tác quản lý của nhà trường. Hỗ trợ học sinh  ở xa về học tại trường như gạo, tiền hỗ trợ học tập cho học sinh thuộc diện khó khăn ngay từ đầu năm học.
 •  Đội ngũ cán bộ giáo viên trẻ, đều trình độ chuẩn theo qui định, phần lớn đã ổn định yên tâm  công tác tại địa phương.
 •  Cơ sở vật chất phục vụ dạy và học được nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng kiên cố cơ bản  đủ phòng học , dự án xây dựng hà chức năng , nhà đa năng trong năm 2018.
 • Sự quan tâm đến việc học tập  đối học sinh của phụ huynh đã có sự chuyển biến, tỉ lệ học sinh xét tuyển vào 10  đạt  và vượt chỉ tiêu số lượng quy định 138/130.
 •   Nhà trường có chi bộ đảng với tổng số 14 đảng viên, tổ chức đoàn thể, 3 tổ chuyên môn tham mưu cho ban giám hiệu trong việc xây dựng kế hoạch  phù hợp tình hình địa phương.

      2/ Những khó khăn

       Chất lượng của học sinh còn nhiều chênh lệch, học sinh ở các xã xa hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn. Mặt bằng về chất lượng học sinh xét tuyển không đều giữa các xã, công tác duy trì sĩ số còn gặp  rất nhiều khó khăn.

          Đội ngũ giáo viên  chiếm 70%   là người dân tộc thiểu số , năng lực còn hạn chế.

Đội ngũ giáo viên  còn thiếu so với biên chế giao gồm giáo viên Vật Lý -KTCN,  Nhân viên kế toán, thiết bị thư viện không có .

Sự quan tâm của một số phụ huynh học sinh còn hạn chế, gia đình khó khăn dẫn đến một số em còn ham chơi, bỏ học.

Khuôn viên của nhà trường hẹp chưa đáp ứng nhu cầu hoạt động như tập thể dục, thiết bị dạy học bị xuống cấp quá hạn sử dụng, phòng học, nhà chức năng còn thiếu.

  II. VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT :

  - Phòng học: Hiện có 10 phòng học lý thuyết.

   - Nhà hiệu bộ có 4 phòng nhỏ hẹp.

  - Phòng khác: thư viện, thí nghiệm, thực hành tin học, thiết bị  còn đàn xây dựng.

  - Bàn ghế học sinh, giáo viên cơ bản đủ để trang bị cho 10 phòng học.

  - Thư viện: Tài liệu Sách giáo khoa  không đủ cho học sinh mượn học , xong tài liệu tham khảo còn ít, nguồn điện không đủ để  thực hành tin học. không có nhân viên thiết bị , thư viên để quản lý. 

  III. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIÁO VIÊN: 

  Tổng số CB-GV-CNV: 27, nữ: 5  dân tộc thiểu số 11.Trình độ đại học: 22, Cao đẳng 01, trung cấp: 02. Lý luận chính trị Cao cấp 01. trung cấp 02. Đảng viên:14

  Ban giám hiệu: 02 người, trong đó Hiệu trưởng: 01, Phó hiệu trưởng: 01

Nhân viên: 05 (hợp đồng: 03 trong đó 2 HĐ68). Kế toán: 01, Văn thư-Thủ quĩ: 01, 

    Đội ngũ giáo viên: 22;   Nhu cầu còn thiếu 1 ( Vật lý- KTCN) . 

  IV/ HỌC SINH

    So với đầu năm học 2018-2019 số lớp không tăng so với năm học 2017-2018. Hiện nay có 9 lớp, khối 10:3, khối 11:3 khối 12: 3,  tổng số học sinh 358, trung  bình : 39.7 học sinh/Lớp. Chưa tính số học sinh ở lại lớp chưa nhập danh sách .

     Tất cả học sinh hoàn toàn học theo ban cơ bản các môn tự chọn  được chia đều cho các môn văn toán lí hóa sinh Anh văn, Sử  địa tùy thuộc vào số lượng giáo viên trong tổ để bố trí dạy tự chọn

  C. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2018-2019

  *   NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM :

     Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 tại công văn 1357/ SGDĐT ĐT ngày 15/8/2018 của ngành giáo dục tỉnh Gia lai, trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương huyện Krông pa và  tỉnh Gia lai

    Thực hiện  Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành, tiếp tục phát triển giáo dục theo các nghị quyết chương trình của Đảng, Chính phủ BGD&ĐT và UBND tỉnh.

Triển khai phong trào thi đua duy trì sỹ số học sinh, khắc phục tình trạng bỏ học, Đổi mới sáng tạo trong dạy và học, đồng thời duy trì và nâng cao tỉ lệ tốt nghiệp. Xây dựng trường xanh sạch đẹp an toàn.

   Tiếp tục triển khai đổi mới phương pháp giảng dạy gắn với đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra đánh giá kết quả.

         Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, giá trị sống và kỹ năng sống, giáo dục thể chất, chăm sóc sức khỏe học sinh, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh.

          Đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và giáo dục, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, tạo ra sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng và hiệu quả  giáo dục trung học.

        Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, phát triển đội ngũ tổ chuyên môn, đổi mới sinh hoạt chuyên môn, tổ nhóm chuyên môn, nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

* NHIỆM VỤ CỤ THỂ

     - Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc về duy trì sĩ số trong việc ra đề thi theo năng lực học sinh  đối với khối 10.11.12,  Duy trì và nâng cao tỉ lệ tốt nghiệp năm học 2019, triển khai hướng dẫn thi tốt nghiệp năm 2019.

  - Đổi mới  phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá. Nêu cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc quản lý học sinh.

  - Tham gia hoạt động bảo hiểm, ngoại khóa, ATGT, An ninh học đường, đền ơn đáp nghĩa.

   - Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo  viên, cán bộ quản lý.

   - Sử dụng có hiệu quả CSVC, thiết bị dạy học hiện có của nhà trường..

   - Đổi mới quản lý giáo dục trung học, chú trọng  phối hợp hoạt động với ban đại diện cha mẹ học sinh theo thông tư 55/2011/ TT-BGD ĐT ngày 22/11/2011, quản lý chặt chẽ dạy ôn tập  và bồi dưỡng học sinh yếu trong nhà trường.

   - Tăng cường sử dụng phần mền tin học trong việc quản lý, hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý điểm của học sinh, quản lý tài sản, ngân sách.

   I.   HỌC SINH:

1. Duy trì sĩ số :  95% trở lên  

Khối lớp

10

11

12

Trường

Tỉ lệ %

90

95

100

95

2. Chất lượng hai mặt giáo dục :

2. Chất lượng hai mặt giáo dục :

 

 

 

 

 

 

 

 

a .  Học lực:  Xếp lọai  Giỏi. Khá, TB  đạt 90% trở lên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khối

HS

Giỏi

Khá

Trung bình

Yếu

Kém

TB trở lên

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

10

136

11

8.09%

45

33.09%

54

39.71%

22

16.18%

4

2.94%

110

80.88%

11

105

9

8.57%

36

34.29%

48

45.71%

12

11.43%

0

0.00%

93

88.57%

12

117

3

2.56%

63

53.85%

50

42.74%

1

0.85%

0

0.00%

116

99.15%

TC

358

23

6.42%

144

40.22%

152

42.46%

35

9.78%

4

1.12%

326

91.06%

- Chất lượng bộ môn khối lớp 10 đạt trung bình trở lên : Từ 65 % trở lên 

 - Chất lượng bộ môn khối lớp 11 đạt trung bình trở lên : Từ 75 % trở lên

 

 - Chất lượng bộ môn khối lớp 12 đạt trung bình trở lên : Từ 85% trở lên 

- Số học sinh 12 có học lực trung bình trở lên đạt điểm 6.0 trở lên chiếm tỉ lệ 95%

 - Đối với các bộ môn năm học 2017-2018 đã đạt và vượt  chỉ tiêu trên phải giữ vững và  phấn đấu cao hơn.

  b . Hạnh kiểm:  Xếp lọai trung bình trở lên đạt 99% trở lên

Khối

HS

Tốt

Khá

TB

Yếu

TB trở lên

 

 

 

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

 

 

 

10

136

95

69.85%

30

22.06%

8

5.88%

3

2.21%

133

97.79%

 

 

 

11

105

73

69.52%

26

24.76%

5

4.76%

1

0.95%

104

99.05%

 

 

 

12

117

97

82.91%

20

17.09%

0

0.00%

0

0.00%

117

100.00%

 

 

 

TC

358

265

74.02%

76

21.23%

13

3.63%

1

0.28%

354

98.88%

 

 

 

   3. Lên lớp thẳng :  90% trở lên

 

 

 

                            

    4. Đủ điều kiện thi tốt nghiệp THPT quốc gia:  100%

    5. Tốt nghiệp THPT:   96 % trở lên.

     6. Hoạt động ngoại khóa:                                             

Tổ chuyên môn lập kế hoạch hoạt động theo chuyên đề, mỗi tổ tự tổ chức ngoại khóa ít nhất là một buổi/ năm cùng phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức hoạt động theo hướng dẫn của ngành chuyên môn và hoạt động ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp theo chương trình giảng dạy của nhà trường biên soạn  đã trình sở GD&ĐT. 

  II. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIÁO VIÊN – CÔNG NHÂN VIÊN:

     1. Phẩm chất đạo đức:  Xếp loại tốt: 100%

     2. Chuyên môn:

     Hợp đồng với tập đoàn Viettel để quản lý điểm học sinh, in sổ điểm cá nhân, lớp cho cả năm học.

     Thực hiện thi chung định kỳ môn Văn, toán, Lý, hóa, sinh, sử, điạ, ngoại ngữ, GDCD

     Thực hiện nghiêm túc phân phối chương trình theo qui định. Thực hiện chấm trả bài cho học sinh sau 1 tuần  sau khi kiểm tra.

      Hoàn thành chương trình GDQP khối 12 trong học kỳ I.

     Mỗi Giáo viên, nhân viên được kiểm tra toàn diện,chuyên đề tối thiểu 1lần/ năm

     Đảm bảo ngày giờ làm việc: 100%

     Đầy đủ hồ sơ, giáo án: 100%; Trong đó loại Tốt: 60% ; Khá: 40%..

     Tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm tối thiểu 30% thành viên trong tổ chuyên môn. Được hội đồng khoa học ngành  xếp loại khá trở lên đạt 80% số SKKN.

     Tham gia dạy thay, dự giờ do tổ phân công: 100%

      Số giáo viên  tham gia dự giờ 2 tiết/ tháng đạt 100%.

     Tổ dự giờ đánh giá xếp loại tổ viên : 3 tiết / năm

     Tham gia  dạy học bằng đèn chiếu  đạt 3tiết / năm học.

     Số giáo viên được  kiểm tra đột xuất về hồ sơ, dự giờ đạt: 50%.

     Số giáo viên sử dụng thiết bị dạy học trong trường đạt: 100%.

     Tham gia các phong trào của nhà trường, đoàn thể  đạt 100%

  3. Công tác đào tạo bồi dưỡng:

     Số cán bộ giáo viên tham gia học bồi dưỡng thường xuyên do Ngành, Trường tổ chức đạt 100%.

     Tổ chức sinh hoạt tổ theo điều lệ nhà trường, tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm trường theo hướng dẫn của ngành chuyên môn.

      Tạo điều kiện thận lợi cho cán bộ giáo viên đi tập huấn chuyên đề, học thêm chuyên môn  nghiệp vụ, lý luận chính trị theo qui hoạch đào tạo của Trường, Sở.

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC – TÀI CHÍNH -  CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

 1. Công tác tổ chức:

      Phân công nhiện vụ kịp thời cán bộ quản lý, thư kí hội đồng,

      Thành lập tổ chuyên môn  theo hệ đào tạo bao gồm: 3 tổ chuyên môn.

1. Tổ Tự nhiên  ( 12  GV)  Tổ trưởng  Dương Văn Cư. Tổ phó Trần Kim Cường , HĐ 1GV

2. Tổ  Xã Hội  (   10 GV) Tổ trưởng   Đinh Viết Bảo, Tổ Phó  Ksor H’ Yên. 

3. Tổ Văn phòng ( 5NV) Tổ trưởng : Hồ Ngọc Quốc  ( HĐ : 3 trong đó HĐ 68 : 2)

     2. Công tác văn phòng:

* Công tác tài vụ- Kế toán

    Quản lý tốt việc thu - chi ngân sách đúng đủ theo qui định về tài chính, chi đúng người đúng việc. Lập kế hoạch thu chi, quyết toán theo đúng  mục lục ngân sách, làm tốt công tác bảo quản lưu trữ hồ sơ, thanh toán kịp thời các chế độ của của giáo viên nhân viên. Thanh toán  tăng giờ theo tổ chuyên môn, tiến hành báo cáo  định kỳ hàng tháng, quí. Tham mưu tu sửa mua sắm tài sản trong điều kiện ngân sách  của  nhà trường .

   Phối hợp giáo viên chủ nhiệm lập kế hoạch thu BHYT,BHTT, Học phí, quĩ phô tô đề thi.  Theo dõi  hồ sơ chứng từ  xây dưng quỹ tài trợ theo TT 29.

* Công tác văn thư – lưu trữ - thủ quỹ :

Thực hiện tốt công tác quản lý công văn đến, công văn đi. Quản lý cấp phát các loại văn bằng chứng chỉ cho học sinh theo đúng qui định, chuyển công văn, thông báo theo chỉ đạo của lãnh đạo trường.  Quản lý sổ điểm hồ sơ học bạ các năm theo qui định. Bảo quản các quĩ có trong  nhà  trường.

* Công tác thư viện-  thiết bị trường học: Gv Kiêm nhiệm ( Nguyễn Thị Mỹ Dung+ Kso r Uyên)

 Chủ động lên kế hoạch quản lý bảo quản tốt sách, thiết bị hiện có.  Quản lý hồ sơ đảm bảo luân phiên sách tham khảo.

Lập đầy đủ các loại hồ sơ thư viên theo qui định của thư viện trường học.. Giới thiệu sách hàng tuần, quản lý tốt số sách, báo tạp chí, tạo điều kiện cho CB-GV-HS được đọc, sử dụng thiết bị dễ dàng nhất. Kiểm tra đánh giá sách 2 lần / năm.

Thiết bị giao giáo viên bộ môn quản lý thiết bị của bộ môn giảng dạy có sự tham gia quản lý của tổ trưởng tổ văn phòng

Lập kế hoạch bổ sung sách và thiết bị dạy và học. Thực hiện tốt việc quản lý thiết bị đồ dùng trực quan phục vụ công tác giảng dạy của nhà trường.

 Thiết bị giao giáo viên bộ môn quản lý thiết bị của bộ môn giảng dạy

Quản lý phòn thực hành tin học, thiết bị âm thanh. Lập kế hoạch  bảo quản bổ sung  các dụng cụ thiết bị dạy học, tranh ảnh bị hư hỏng trong quá trình sử dụng.

 Tổ chức và phát động phong trào quyên góp ủng hộ sách tài liệu  trong và ngoài nhà trường cho thư viên nhà trường

*  Công tác y tế  trường học

        Thực hiện chức năng công tác y tế trong trường học theo qui định của nhà nước, theo dõi và  sơ cấp cứu ban đầu khi học sinh giáo viên nhân viên bị đau yếu đột xuất trong khi  làm việc và học tập trong nhà trường.

         Lưu trữ danh sách học sinh khi được sơ cấp cứu ban đầu theo từng học kỳ, năm học. Lưu trữ các văn bản, công văn, chỉ thị đi và đến của cấp trên, nhà trường  về công tác y tế, thực hiện các báo cáo theo quy định về công tác y tế trường học.

        Chủ động lập kế hoạch tuyền truyền và kiểm tra sức khỏe học sinh theo định kỳ của năm học. Thường xuyên kiểm tra theo dõi công tác vệ sinh sân trường các phòng học và khu nhà vệ sinh của giáo viên nhân viên và học sinh.

     Tuyên truyền  cho học sinh giáo viên công tác vệ sinh và cách phòng chông các bệnh  thông thường theo mùa.Theo dõi thu  và lập danh sách BHYT,BHTT, hồ sơ cấp phát gạo, tiền hỗ trợ cho học sinh theo chế độ quy định  của nhà nước.

      Xây dựng kế hoạch phong trào trường xanh sạch đẹp theo những tiêu chí  của  ngành chuyên môn

Công tác bảo vệ:

Nhân viên bảo vệ trường thực hiện theo đúng những qui định mà Trường đề ra theo hợp đồng. Trực 24 giờ/ngày để bảo vệ tài sản của trường, Giữ gìn an ninh trật tự trong trường ngăn chặn những phần tử ngoài nhà trường vào trường gây rối trật tự, lấy cắp tài sản của trường, kiểm tra tác phong của cán bộ giáo viên nhân viên những người ra vào trường, theo dõi giờ học, thực hiện các qui định đã ký kết với nhà trường.

Thực hiện  những điều đã ký cam kết với nhà trường có trách nhiệm vệ sinh  khu nhà hiệu bộ, sân trường, hành lang  phòng học học sinh,  nhà để  xe cán bộ,  nhà vệ sinh cán bộ giáo viên nhân viên  đảm bảo luôn sạch sẽ.

  3. Công tác quản lý:

    Triển khai kịp thời các văn bản của ngành, chính quyền nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

    Xây dựng kế hoạch tuần, tháng, năm học sát  thực tế. Đảm bảo chế độ báo cáo định kỳ đối với các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất về mọi mặt.

      Công khai thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ giáo viên đúng, đủ, kịp thời. Đảm bảo các loại hồ sơ  theo qui định.Thực hiện nghiêm túc qui chế, qui định, nội qui nhà trường đã đề ra.

     Phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong Ban lãnh đạo nhà trường. Mỗi cán bộ quản lý phải nghiêm túc thực hiện đúng đủ ngày giờ công.

     Hiệu phó chuyên môn thực hiện  triểm tra nội bộ thường xuyên, đột xuất dự giờ và kiểm tra soạn giáo án, chất luợng các bài kiểm tra và có phương án xử lý ngay.

     Kiểm tra hồ sơ văn phòng tài sản nhà trường, quản lý  khu nội trú, các phương án bảo vệ tài sản nhà trường.

    Thực hiện ôn tập trong nhà trường theo QĐ 23 của UBND tỉnh Gia lai.

    Phối hợp cùng Hội cha mẹ học sinh làm tốt công tác giáo dục học sinh, kịp thời  khen thưởng cán bộ giáo viên học sinh có thành tích cao trong hoạt động giảng dạy học tập và xây dựng nhà trường.

   Thực hiện giao cơ sở vật chất phòng học cho GVCN và học sinh bảo vệ  quản lý.

   Phối hợp các tổ chức Đoàn thể lên kế hoạch họp định kỳ cho phù hợp thực tế nhà trường. Các đoàn thể sinh hoạt  ngoài giờ hành chính. Đoàn thanh niên thành lập đội cờ đỏ cùng nhà trường thực hiện chức năng phong trào thi đua của Đoàn trường.

     Căn cứ tình hình thực tế tổ chức họp giao ban tuần vào ngày thứ 2 sau tiết chào cờ và phổ biến kế hoạch nhà trường  cho  tổ trưởng và các đoàn thể.

   Sáng thứ hai hàng tuần toàn bộ cán bộ giáo viên nhân viên  tham gia chào cờ  cùng với học sinh.

   Họp hội đồng nhà trường 1 lần / tháng. Họp hội cha mẹ học sinh 3 lần / năm.

   Họp giáo viên chủ nhiệm từ 1-3 giờ / tháng.  Họp tổ chuyên môn 2 lần / tháng.

   Tổ chuyên môn, cá nhân cuối tháng, cuối kỳ lập báo cáo theo  đúng quy định.

   4. Công tác thi đua - Khen thưởng

 + Tập thể:  

     - Tổ chuyên môn đạt danh hiệu tiên tiến : 100% trở lên

    - Trường:  Đạt danh hiệu Tập thể lao động  xuất sắc đề nghị UBND tỉnh khen

+ Cá nhân:

   - Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: Đạt  4% trở lên

   - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: Đạt  15% trở lên

   - Đề nghị sở khen thưởng cá nhân 2 năm liên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ :  8%

    - Lao động tiên tiến:  Đạt   80 % trở lên

     IV. CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ:

 1. Đoàn thanh niên, Công đoàn cơ sở:

       Hoạt động theo Điều lệ đã qui định. Thực hiện hợp đồng  cho thuê bán căn tin nhằm tăng thu quỹ cho tập thể cán bộ giáo viên nhân viên.

      2. Hội chữ thập đỏ:

       Thực sự là tổ chức tự nguyện, vận động gây quĩ tình thương  để thăm hỏi hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, cán bộ giáo viên, nhân viên khi gặp khó khăn hoạn nạn.

    3. Hội cha mẹ học sinh:

    Thực hiện theo QĐ55  Hội cha mẹ học sinh, phối hợp cùng nhà trường chăm lo công tác giáo dục và đào tạo, thăm hỏi động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên nhân ngày nhà giáo Việt Nam, cũng như những lúc gặp khó khăn.

      Tổ chức gây quĩ  theo TT 29 trên cơ sở tự nguyện của các phụ huynh các tổ chức cá nhân, cùng nhà trường tổ chức các phong trào thi đua dạy tốt học tốt, kịp thời khen thưởng học sinh, giáo viên có thành tích trong học tập và giảng dạy, phối hợp nhà trường tổ chức lớp, đoàn thể xây dựng công trình kỷ niệm bằng nhiều hình thức tự nguyện đóng góp khác.

 1. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

I. DUY TRÌ SĨ SỐ:

    Mỗi giáo viên chủ nhiệm thực sự là người cố vấn trong việc rèn luyện và phấn đấu của học sinh, kịp thời động viên tinh thần tới mọi đối tượng cho phù hợp hoàn cảnh của từng học sinh, không vi phạm nhân cách học sinh.

       Những học sinh có hoàn cảnh khó khăn giáo viên chủ nhiệm cùng tổ chức đoàn, phụ huynh  tổ chức thăm hỏi động viên  kịp thời., hàng tháng lập lế hoạch thăm hỏi học sinh, học sinh nghỉ phải có lý  do, Mỗi GVCN phải có sổ theo dõi và ghi lý do học sinh nghỉ có xác nhận của  phụ huynh hoặc nơi học nghề,

II/ CÔNG TÁC GIÁO DỤC, CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC:

 1. Đối với CB, GV,NV:

   Mỗi CB-GV-NV phải tự giác thực hiện nội quy, quy chế, pháp lệnh công chức, tự tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, khắc phục khó khăn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình công tác, thực hiện tốt  cuộc vận động “ học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Mỗi thầy cô giáo thực sự phải là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

     Nghiêm túc thực hiện  Nội quy, quy chế, quy định  của nhà trường, nghành chuyên môn.

 1. Đối với học sinh:

      Nghiêm túc thực hiện nội quy nhà trường, thực hiện tốt việc chào cờ đầu tuần, sinh hoạt cuối tuần, sinh hoạt ngoài giờ lên lớp, để tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên.

    Thông qua các tiết lên lớp, sinh hoạt cuối tuần giáo viên  giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Giáo dục  tính lễ phép của học sinh đối với thầy cô và người xung quanh.

    Thường xuyên phát động phong trào dạy tốt - học tốt và thực hiện nghiêm túc  nội quy  học sinh.

     Thực hiện tốt chế độ trực tuần của ban nề nếp để theo dõi học sinh trong việc thực hiện nội qui để xếp loại thi đua tuần.

 1. Công tác chuyên môn:

    Mỗi giáo viên phải thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, giảng dạy đúng, đủ theo phân phối chương trình, tham gia các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt chuyên môn của trường, tổ, đảm bảo chế độ ra vào lớp đúng giờ, chấm trả bài chính xác đúng quy định, thường xuyên động viên học sinh, giúp học sinh tổ chức sinh hoạt tổ, nhóm. Không vi phạm những qui đinh về dạy thêm học thêm.

   Thực hiện hình thức kiểm tra tự luận hay trắc nghiệm theo quy định của PPCT của Sở GD&ĐT Gia Lai. Tổ chuyên môn phải chủ động lên kế hoạch cụ thể tuần, tháng, năm. Duy trì sinh hoạt chuyên môn đúng quy định, phân lịch dự giờ cho từng tuần, thường xuyên kiểm tra kể cả đột xuất việc thực hiện quy chế của các tổ viên,  đề xuất tổ chức các buổi ngoại khóa ngay từ đầu năm học.

     Tiếp tục thực hiện tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường theo Công văn của sở giáo dục Gia lai  hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường năm học 2018-2019;

    Thực hiện đăng ký ôn thi học sinh ngay từ đầu năm theo từng tổ chuyên môn, các tổ chuyên môn tự  lập danh sách để phân loại học sinh  chuyên môn tổng hợp theo dõi.

   Tổ chức dạy thêm trong nhà trường trên cơ sở theo QĐ23 của UB tỉnh Gia lai, ôn thi tốt nghiệp có sự cam kết của học sinh, hội cha  mẹ học sinh.

  Chủ động hợp đồng  giáo viên còn thiếu so với biên chế đối với  bộ môn còn thiếu không để chênh lệch số tiết giữa các tổ chuyên môn.

3. Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng:

   Phân công cụ thể nhiệm vụ đối với các phó hiệu trưởng, thư ký hội đồng.

   Tích cực kiểm tra kế hoạch của tổ và việc thực hiện kế hoạch, kịp thời điều chỉnh những sai sót.

   Phó Hiệu trưởng lập kế hoạch theo nhiệm vụ  được phân công theo từng tháng, học kì, năm học.

   Chỉ đạo việc trao đổi kinh nghiệm giảng dạy theo định kì hàng tháng.

   Tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện nghiêm túc các công việc theo nhiệm vụ được phân công.

  III. CÔNG TÁC TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ THƯ VIỆN:

    Sử dụng ngân sách để tăng cường trang thiết bị dạy học và thư viện, tu sửa nhỏ trên cơ sở kinh phí của nhà trường. Chủ động báo cáo ngành để trang bị thiết bị dạy học như máy vi tính, đồ dùng thí nghiệm, thiết bị dạy học.

    Tổ chức phong trào quyên góp sách tài liệu tham khảo cho thư viên nhà trường. Phối hợp cùng  hội cha mẹ học sinh, các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường phát động phong trào ủng hộ để xây dựng các công trình, vật kỉ niệm nhà trường.

   Khuyến khích các lớp khối 12 trước khi nhà trường tổng kết năm học, mỗi lớp có công trình vật kỷ niệm có giá trị lâu năm đối với nhà trường.

   IV. CÔNG TÁC THỂ DỤC, VỆ SINH, GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG

   Thực hiện nghiêm phân phối chương trình thể dục chính khóa, tổ chức các hoạt động, thể dục thể thao thi đấu giao hữu trong trường, trên cơ sở các hoạt động của đoàn thể trong nhà trường.

    Quản lý tốt thiết bị thể thao,  phục vụ các hoạt động trong nhà trường.

   Tổ chức tập luyện văn nghệ, thể thao tham gia hội diễn do Trường, Huyện, ngành  tổ chức.

   Cán bộ Y tế  theo dõi  công tác Y tế và hoạt động vệ sinh trong nhà trường. Phối hợp với BHXH làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu .

   Tổ chức lao động dọn vệ sinh trường lớp đối với học sinh, trên cơ sở phối hợp hoạt động đoàn thể thi đua hàng tuần để tổ chức lao động làm cho khuôn viên trường luôn xanh sạch đẹp.

  V. CÔNG TÁC THI ĐUA:

   Tổ chức phong trào thi đua học tập thực hiện nội quy nhà trường giữa các khối lớp, hàng tuần có khen thưởng  hoặc tuyên dương.

    Cuối học kỳ, năm học CB,GV,NV được xếp loại xuất sắc, học sinh tiên tiến, giỏi sẽ được nhà trường khen thưởng  trên cơ sở quỹ tài trợ nhà trường.

     Tham mưu đề xuất quỹ tài trợ khen thưởng những tập thể cá nhân học sinh đạt học sinh giỏi  trường.

   Những cán bộ giáo viên nhân viên có số buổi nghỉ để giải quyết việc cá nhân

    -   Nghỉ quá 6 buổi  trở lên có  lý do để giải quyết  công việc cá nhân  thì không xếp xuất sắc. Nghỉ từ quá 7 buổi không xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trên 8 buổi trở lên  xếp không hoàn thành nhiệm vụ.

     -  Số tiết nghỉ dạy vì lý do cá  nhân phải trả tiền dạy cho người dạy thay  theo hệ số lương của  người đó( Không tính thu hút và ưu đãi)

  Thực hiện theo đúng quy định về xếp loại cuối năm đã được áp dụng  tại hội nghị CCVC 2017-2018.

VI. CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ.

       1 . Đoàn thể trong nhà trường:

Tổ chức đoàn thanh niên, công đoàn hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong trường học hoạt động là sự phối hợp và chịu sự chỉ đạo của chi bộ Đảng nhà trường, phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động NGLL, HN, Thể dục thể thao, hội nghị, thực hiện sinh hoạt, hội họp ngoài giờ hành chính.

2/ Chi Hội chữ thập đỏ:

Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm nắm bắt tình hình đối tượng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thương binh liệt sỹ, học sinh mồ côi, có kế hoạch vận động thăm hỏi  đột xuất , cuối học kì hàng năm. Phối hợp với hội CTĐ huyện làm tốt công tác vận động  giúp đỡ động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong từng học kỳ.

 VII. CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN:

       Tạo điều kiện cho CB,GV tự bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, đi học để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ kể cả về lý luận chính trị.

       Tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường làm cơ sở cho việc thi giáo viên giỏi cấp tỉnh trong những năm học tiếp theo.

       Thông qua việc dự giờ thao giảng thường xuyên hàng tháng mỗi GV tự nâng cao trách nhiệm trong việc rèn luyện và học tập cho bản thân.

        Mỗi giáo viên phải nghiêm túc trong việc soạn giảng, cải tiến phương pháp giảng dạy nâng cao tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ được nhà trường phân công.

  VIII. CÔNG TÁC QUẢN LÝ:

Triển khai thực hiện kịp thời các chỉ thị công văn, nghị quyết, hướng dẫn của Đảng, chính quyền địa phương và ngành chuyên môn.

 Thành lập 3 tổ chuyên môn , ban nề nếp, ban quản lý khu nội trú học sinh cho phù hợp thực tế của nhà trường.

 Xây dựng bổ sung qui chế tổ chức và hoạt động của nhà trường sát với thực tế để đánh giá công chức hàng năm theo qui định mới.

 Cụ thể  tiêu chí xếp loại  viên chức tại hôị nghị CCVC  đã triển khai từ 2017-2018 có bổ sung.

 Tất cả cán bộ giáo viên phải đăng ký thi đua tại hội nghị CCVC đầu năm học.

 Thực hiện nghiêm túc các thông tư chỉ thị của cấp trên, quy chế chi tiêu nội bộ về công tác thanh toán chế độ đầy đủ của ngành đối với cán bộ giáo viên nhân viên.

             Đoàn thanh niên trực tiếp lãnh đạo hoạt động ban nề nếp, cùng với một số giáo viên, bảo vệ quản lý nề nếp học sinh hằng ngày theo tinh thần tự nguyện của đoàn viên, để theo dõi thực hiện nội qui  học sinh trong nhà trường.

             Thực hiện  nghiêm túc  việc xét  thi đua khen thưởng theo hướng dẫn của Sở, trường.

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website