Nhằm tạo tạo sân chơi lành mạnh, sáng tạo, bổ ích, nâng cao năng lực học tập của học sinh.Thực hiện chương trình hoạt động của tổ Tự nhiên năm học 2018 – 2019;Căn cứ vào điều kiện thực tế của trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Gia Lai;Nay tổ Tự Nhiên ...