Tổ Xã Hội

 • Đinh Viết Bảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Giáo dục công dân
  • Email:
   vietbao1325@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Công tác chuyên môn Tổ Xã hội;
   - Công tác quản lý Đội TNXK;

   -  Xây dựng kế hoạch, báo cáo của Tổ Chuyên môn;

   - Phụ trách các phong trào do các cấp trên phát động.