Thông tin chi tiết:
Trần Kim Cường
Tổ trưởng chuyên môn Trần Kim Cường
Ngày tháng năm sinh 16/10/2018
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Cử nhân Hóa học
Trình độ Đại học
Email trankimcuong6@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

- Công tác chuyên môn Tổ Tự nhiên;
- Công tác BCH Công đoàn;

- Xây dựng kế hoạch, báo cáo của Tổ Chuyên môn;

- Phụ trách các phong trào do các cấp trên phát động.

- Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ.