• Trần Kim Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Hóa học
  • Email:
   trankimcuong6@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Công tác chuyên môn Tổ Tự nhiên;
   - Công tác BCH Công đoàn;

   - Xây dựng kế hoạch, báo cáo của Tổ Chuyên môn;

   - Phụ trách các phong trào do các cấp trên phát động.

   - Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ.

 • Dương Văn Cư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sinh học - KTNLN
  • Điện thoại:
   0974689806
  • Email:
   cupro82@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Công tác chuyên môn Tổ Tự nhiên;

   - Công tác Thư kí Hội đồng SP;

   - Công tác phát triển Đảng trong Tổ;

   - Công tác xây dựng báo cáo, kế hoạch của Nhà trường;

   - Công tác tuyển sinh khối 10, tư vấn hướng

   nghiệp 12;

   - Phổ biến các văn bản của Nhà trường;

   - Phụ trách các phong trào do các cấp trên phát động.